fbpx

Kviečiame prisijungti prie Solidarumo Tinklo

Jeigu sekate “Gyvenimas Per Brangus” naujienas ir remiate šią inciatyvą, kviečiame aktyviau prisijungti ir tapti solidarumo tinklo nariu ar nare. Siekiame plėsti Solidarumo Tinklą ir įtraukti daugiau žmonių į organizavimąsi. Trumpai priminsime, kas yra Solidarumo Tinklas ir kodėl verta prisijungti.

Apie Solidarumo Tinklą

Mes esam neformali, savanorišku žmonių įsitraukimu grįsta organizacija. Solidarumo tinklas yra atviras dirbančioms, bedarbiams, studijuojantiems ir kitiems žmonėms. Šis tinklas grįstas idėja, kad bendras neteisybes darbovietėse ar kitur patiriantys žmonės gali padėti vieni kitiems susivienydami ir kovodami kartu, arba: “skriauda vienai – skriauda visiems”.

Daugelis iš mūsų esam patyrę neteisingą elgesį iš savo bosų, būsto savininkų ar kitų žmonių, kurie turėjo galią spręsti apie mūsų darbo ar gyvenimo sąlygas. Iš patirties žinom, kad vienintelis kelias užsitikrinti teisingą, lygų ir pagarbų elgesį yra būti pasiruošusiam kovoti ir apginti savo teises. Tačiau kovojant vieniems retai kas pasikeičia. Todėl nusprendėme kurti solidarumo tinklą ir organizuotis kartu su panašias problemas patiriančiais žmonėmis. Veikdami kolektyviai, galime rasti būdų pasipriešinti išnaudojimui darbe ir kitur.

Kaip galite tapti Solidarumo Tinklo nariais?

Jeigu norite prisijungti prie Solidarumo Tinklo, kviečiame užpildyti internetinę formą mūsų puslapyje.

Tapdami nariais, jūs gausite:

  1. Informaciją apie darbovietes iš kitų tinklo narių;
  2. Konsultacijas ir mokymus apie darbuotojų teises ir darbuotojų organizavimąsi;
  3. Solidarumą iš kitų narių viešose akcijose ir kituose veiksmuose.
  4. Neformalią erdvę susitikimams.

Ko tikimės iš narių?

Iš Solidarumo Tinklo narių prašome bent minimalaus įsitraukimo į tinklo veiklas, t.y., dalyvauti solidarumo akcijose su kitais darbuotojais, dalyvauti mėnesiniuose susirinkimuose, padėti skleisti informaciją.

*Narystės ar kitų mokesčių nėra.