fbpx
Palestinos mitingas Melburne: Nutraukite apgultį, sustabdykite karą prieš Gazą

Už jūsų ir mūsų laisvę – laisvę Palestinai (II)

Lietuva gedėjo, kuomet Rusija vykdė Mariupolio blokadą, kodėl negedime, kuomet Izraelis blokuoja Gazą? Gedėjome, kai Rusija naudojo baltojo fosforo amuniciją, bet kodėl negedime, kai jas tiek Palestinos, tiek Libano teritorijoje, kurią kontroliuoja „Hezbollah“, naudoja Izraelis? Kaip įmanoma likimo valiai palikti Gazos ruožą, kuomet vienintelis pasienio patikros postas su Egiptu tai atidaromas, tai uždaromas, ir, negana to, dar ir bombarduojamas Izraelio pajėgų?

Pirmoji straipsnio dalis čia.

II

Branduolinę ginkluotę turinti valstybė paskelbia, jog marins badu daugiau nei du milijonus žmonių, kuriuos Izraelio gynybos ministras Yoav Gallant’as vadina „žmonėmis gyvuliais“. O mes dar neva sveiku protu išdrįstame klausti, ką remti ir ko ne? Lietuva gedėjo, kuomet Rusija vykdė Mariupolio blokadą, kodėl negedime, kuomet Izraelis blokuoja Gazą? Gedėjome, kai Rusija naudojo baltojo fosforo amuniciją, bet kodėl negedime, kai jas tiek Palestinos, tiek Libano teritorijoje, kurią kontroliuoja „Hezbollah“, naudoja Izraelis? Kaip įmanoma likimo valiai palikti Gazos ruožą, kuomet vienintelis pasienio patikros postas su Egiptu tai atidaromas, tai uždaromas, ir, negana to, dar ir bombarduojamas Izraelio pajėgų? Kaip sėkmingai per parą pasitraukti iš šiaurinio Gazos ruožo, kai toks kiekis žmonių dar niekad istorijoje nebuvo tiek pajudėjęs per tokį trumpą laiko tarpą? Manau vertėtų paminėti, jog terminą „žmonės gyvuliai“ apibūdinti žydams naudojo ne kas kitas kaip šlykštynė, užkietėjęs nacis, SS ir Gestapo vadas bei vienas iš Holokausto sumanytojų ir vykdytojų, nacistinės Vokietijos vidaus reikalų ministras Heinrich’as Himmler’is.

Už Izraelį sergantys žmonės sako, jog Gazos ruože negalima sakyti, jog „žydai yra žudomi“, reikia sakyti „skerdžiami“. Su tuo nesiginčysiu. Tačiau savo akimis ne kartą mačiau, kaip tarptautinėje žiniasklaidoje žmonės Gazos ruože tiesiog „žūsta“, nors Izraelyje jie yra žudomi. Netgi kuomet žurnalistus, pvz., Issam Abdallah ar Shireen Abu Akleh nužudo Izraelio kariuomenė, žiniasklaidos priemonės tik pamini, kad jie žuvo, bet nesako, nuo kieno rankos. Norit pasakyt, kad demokratinė valstybė yra laisva žudyti žurnalistus ir kontroliuoti, ką apie ją rašo spauda? Dešimtys Reuters, AP žurnalistų, net Jungtinių Tautų darbuotojų ar savanorių medicinos darbuotojų buvo nužudyti dėl Izraelio veiksmų. LRT irgi susitepusi savo rankas: štai antraštėse rašoma, jog „Hamas“ atakuoja Izraelį, tačiau naudojamos Izraelio bombarduojamo ir blokuojamo Gazos ruožo griuvėsių ar palestiniečių, kurie neša sužeistą žmogų savadarbiuose neštuvuose, nuotraukos. Izraelio – „Hamas“ karas, tačiau – Rusijos karas Ukrainoje. Pagarbos palestiniečiams žurnalistams, kurie kasdien rizikuoja ir aukoja savo gyvybes – nulis. Pasibaisėtina.

Tiek Izraelyje, tiek ir Palestinoje, įskaitant Gazos ruožą, yra tiek negalią turinčių žmonių, tiek ir queer žmonių. Izraelyje tos pačios lyties santuoka nėra leidžiama. Gazos ruože vyrų santykiavimas yra de jure baudžiamas daugiausia dešimties metų įkalinimu. Rašoma, kad de facto yra mažai įrodymų, jog šis įstatymas jėgos struktūrų yra vykdomas. Tai – džiugu, tačiau tuo pačiu metu liūdna, kad ši nuostata yra teisėje. Beje, teisėje, kuri yra paveldėta iš Didžiosios Britanijos Palestinos mandato laikų. Taip, Izraelis yra nepalyginamai saugesnė vieta queer žmonėms, tačiau argi to pakanka? Argi pakanka, kad izraeliečiai kareiviai Gazos ruožo griuvėsiuose pozuoja su pride vėliavomis, ant kurių užrašyta „meilės vardu“? Ar pakanka, jog Izraelio finansų ministras Bezalel’is Smotrich sako, kad yra „fašistas homofobas, bet gėjų akmenim neužmėtytų“? 

Queer žmogaus iš Gazos ruožo žinutė
Queer žmogaus iš Gazos ruožo žinutė. Queering the Map

Nesu girdėjęs, kad kažkas, turintis sąžinę, neigtų, kad Gazos ruože yra fundamentalistine religija,  šiuo atveju – islamizmu, grįsta autoritarinė valdžia. Niekas neneigia, jog Vakarų kranto „Fatah“ nėra korumpuota. Niekas neneigia, jog Iranas yra pasaulyje prie kančių prisidedanti valstybė, žiauriai engianti moteris, kurdų, azerų, beludžių ir kitas etnines bendruomenes bei likusius Irano žmones ir darbininkiją; maža to – remianti Asado Siriją, „Hezbollah“ Libane, Putino Rusiją. Tačiau kiek iš mūsų kalba, jog Izraelis trukdo vykdyti politinę veiklą vakariniame Palestinos krante, kur rinkimai, jei vyktų, tai Izraelio vykdomos karinės okupacijos sąlygomis? Yra nuolat kartojama, jog Izraelis turi teisę egzistuoti, gintis, klestėti, o kaip gi Palestinos teisė į tai? Dažnai sakoma, jog Izraelis yra apsuptas jam priešiškų valstybių, tačiau ar taip sakantieji nežino, kad lygiai taip pat yra blokuojamas tiek Gazos ruožas, tiek Izraelio valstybės okupuoti ir etniškai valomi Palestinos Vakarų kranto likučiai?

Skaudu žiūrėti emocijų persunktas laidas televizijoje, kuriose dauguma sakosi besimeldžiantys už visus žmones, kuriose teisinami Izraelio vyriausybės veiksmai, teigiama, jog ši neva nenorinti karo. Esą Izraelis tiesiog priverstas bombarduoti Gazos ruožą dėl „Hamas“. Kada gi suprasime, jog diskusijos šiuo klausimu tėra būdas tempti gumą, kuomet mums kalbant, rašant ar skaitant straipsnius vyksta žodžiais vargu ar apsakomi žiaurumai? 

Vienintelis sprendimas Palestinoje yra toks pat, kaip ir Rusijos siaubiamoje Ukrainoje – Rusijos pajėgų išvedimas lauk iš visos okupuotos Ukrainos teritorijos, įskaitant Donbasą ir Krymą. Bet vadinamosios taikos tiesiog nepakanka – ji reikštų tolimesnį lėtą Palestinos ir jos žmonių naikinimą. Visur reikia teisingumo ir išsilaisvinimo, ne vien taikos. Apmaudu, jog smurto ratas, kurį vis greičiau suka tiek Izraelis, tiek „Hamas“, veda prie vis labiau radikalesnės, susiskaldžiusios, nesvetingos visuomenės. Visi iš mūsų, tame tarpe ir palestiniečiai, turi ne tik teisę, bet ir poreikį į taiką, išsilaisvinimą, savigyną, savivaldą, klestėjimą, saugumą.

Izraelis, paskelbdamas totalią blokadą, taip pat nutraukė interneto tiekimą į Gazos ruožą. Interneto tiekimas lygiai pat buvo blokuojamas prieš Azerbaidžano valstybei užpuolant Arcacho respubliką. Respublika teisiškai galutinai likviduota 2024 m. sausio 1 d. Bijau, kad tas pats laukia ir Gazos ruožo. Vis dėlto viliuosi, jog Izraelio kariuomenė nesurengs parado tuščiuose Gazos griuvėsiuose, kaip tai darė Azerbaidžano kariuomenė apleistame Stepanakerte.

Teko matyti įrašą, kuriame izraelietis kolonistas šauna palestiniečiui į pilvą iš mažiau nei penkių metrų atstumo, o šaulį po kiek laiko ramiai palydi Izraelio kareiviai. Tai toli gražu nėra baisiausia video medžiaga iš pastaraisiais mėnesiais vykstančių žiaurumų. Izraelio nacionalinio saugumo ministras Itaman’as Ben-Gvir’as, pats kolonistas okupuotame Palestinos Vakarų krante, neslepiantis savo neapykantos palestiniečiams, arabams ir musulmonams, už tai ne vienąkart baustas, priklausantis radikalios dešinės partijai, dabar ėmė asmeniškai kaip ministras prižiūrėti naujakurių ginklavimąsi kartu išduodamas jiems ir karines uniformas. Taip jis pats naikina kvescionuojamą ribą tarp kolonisto ir civilio bei įgalina naujakurius daryti dar daugiau neapsakomo blogio. Teko matyti įrašą, kur Salah al-Deen keliu į pietus – iš tos zonos, kur Izraelis davė įsakymą palestiniečiams trauktis, – važiuojantis automobilis ir jame esantys žmonės yra sunaikinami Izraelio kariuomenės tanko. Tame pačiame kelyje dabar Izraelio snaiperiai ir tankai šaudo visus civilius, žurnalistus ir medikus. Koktu, jog tokių veiksmų nesmerkia – neva remia – Lietuva.

Privalome gedėti daugiau nei 1200 žuvusių izraeliečių ir daryti viską, kad Lietuvoje nebūtų antisemitizmo. Nors pats Izraelis, bombarduodamas Gazos ruožą, puikiai suvokia, jog bombarduoja ir savo piliečius įkaitus, jų nenori ir negedi, o naudoja savo įvaizdžiui gerinti ir pateisinimą kerštui. Pateisinimą Gazos ruožo sulyginimui su žeme. Pateisinimą savo reputacijos namuose ir svetur sužlugdymui. Pateisinimą tarptautinės teisės nepaisymui ir tam, ką neva „civilizuotasis“ pasaulis laiko „legaliais“ dalykais. Pateisinimą bausti visą žmonių grupę, kuri toli gražu ar turi bendrų tikslų ir siekių su savo „demokratiškai išrinktais atstovais“. Pateisinimą katastrofiškiems veiksmams, kad trumpam būtų patenkintos neapykantą skleidžiančios bendruomenės. Pateisinimą marinimui badu daugiau nei dviejų milijonų žmonių, pusė kurių yra vaikai. Pateisinimą tokioms žudynėms, kokios nesuskaičiuojamus kartus buvo vykdytos prieš pačius žydus. 

 


Patinka straipsnis? Galite padėkoti čia


 

Ar „Hamas“ turi grąžinti apie 240 iš Izraelio pagrobtų įkaitų, kurie laikomi tragiškomis sąlygomis? Taip. Ar Izraelis turi grąžinti mažiausiai 4500 iš Palestinos pagrobtų įkaitų, sulaikytų žmonių, dingusių darbininkų, kurie buvo ir vis dar yra laikomi vargu ar palyginamai baisesnėmis sąlygomis žymiai ilgesnį laiką? Taip. 

Krašto blogiausieji niekad neatstovauja visiems tame krašte gyvenantiems žmonėms. Kaip ir „Hamas“ neatstovauja visiems palestiniečiams: 73% Gazos ruože gyvenančių žmonių teigė norintys būtent taikios konflikto baigties, 54% sakė pritariantys dviejų valstybių sprendimui pagal 1993 m. Oslo susitarimus, 77% iš viso atsakė, kad nėra linkę pasitikėti ar visai nepasitiki „Hamas“ valdžia. Kaip ir Netanyahu neatstovauja visiems izraeliečiams (kurių kas penktas – arabas,  ką jau kalbėti apie žydus kaip visumą), kurie tuo labiau nėra monolitas: vos 19% apklaustų izraeliečių nori, kad ši vyriausybė tęstų darbą, kiti kaltina premjerą už saugumo stoką, kuo pasinaudojo  „Hamas“, o jos ministrai yra vejami iš ligoninių, kur siekia aplankyti ligonius ir gydytojus. Ir nors šią pastraipą rašiau praėjusiais metais, mane gąsdina ir kelia didį nerimą tai, kiek giliai ir be gėdos didžiulė dalis Izraelio visuomenės gali viešai įnikti į neapykantą, nužmoginimą ir sadizmą. Reiškiu didžiulę pagarba visiems (ir nors tokių žmonių tikrai per maža), kurie atsisako tarnauti Izraelio kariuomenėje, už tai yra įkalinami, rizikuoja savo gerove viešai protestuodami, viešai smerkia ir kategoriškai reiškia nepritarimą Izraelio valstybės politikai ir vien už tai yra sulaikomi.

Izraelis žydams per amžius bus juodas puslapis istorijoje. Juos engė amžius ir prieš juos įvykdė vieną iš baisiausių žemėje genocidų. Deja, neva jiems sukurta valstybė yra kupina cinizmo, besivadovaudama etnonacionalistiniais principais genocidą jii vykdo prieš kitus. Neva atėjo jos eilė tai daryti. Neva engiamoji pusė užsitarnavo engti kitą, net ne savo buvusį engėją. Dantis už dantį, akis už akį.

Nemažai nerimo kelia ir tai, kokias pasekmes šie baisūs Izraelio veiksmai turės tarptautiniu lygmeniu. Atrodo, kad daugiausia iš to išloš Kinija, „Hamas“, Assad’ą ar Kremlių remiantys stovyklistai arba idiotai antiimperialistai, kuriems nesvarbu, kad jų remiamos organizacijos yra nedemokratiškos, autoritarinės, net aktyviai persekioja kairiuosius ar tokius kaip jie patys, svarbiausia, kad jos priešinasi aplink JAV susitelkusioms valstybėms. Labai apmaudu, jog šia tema jie sugeba pritraukti nemažas auditorijas iš globaliųjų Pietų ar JAV. Nors aišku, kad prie to prisidėjo globalios Šiaurės ir JAV ilgiausius šimtmečius vykdyta nežmoniška politika ir tarptautinių taisyklių pakartotinis pažeidinėjimas, kurio vienas iš simbolių – pagaliau kojas pakratęs Henry Kissinger’is. Šimtu metų per vėlai. Vis dėlto manau, kad tai prives ne prie antisionizmo, bet prie atviro antisemitizmo suvešėjimo. Tuo siekiant pritraukti paramos, žinoma, ims naudotis fundamentalistinės, nacionalistinės ir autoritarinės organizacijos regione. Turime tai smerkti visur ir visada, kai tik išgirstame, pamatome ar perskaitome. Kaip ir stovyklizmą, kairėje – tam ne vieta.

Europos Komisijos / Belga nuotrauka
Europos Komisijos / Belga nuotrauka

Groteskiška skaityti, kaip Berlyno policija uždraudė Vokietijos žydų demonstraciją prieš smurtą Palestinoje. Praėjus mažiau nei mėnesiui EK pirmininkė Ursula von der Leyen (net nekalbėsiu apie jos šeimos ir paveldėjimo istoriją) pozuoja nuotraukoms Holokausto memoriale Krištolinės nakties metinių minėjimui ir pareiškia, jog „Niekad daugiau“ yra dabar“. Gėda sakyti, kai būtent „dabar“ ne viena ES valstybė teikė ginkluotę ir jos dalis Izraeliui, kuris „dabar“ ja naudojasi vykdyti genocidui, nors galėjo siųsti šią ginkluotę į Ukrainą ir prisidėti prie kovos su imperializmu. Bet neprisidėjo. Pasitenkino tuo, jog Europos Sąjungą šildo ir fabrikams energiją teikia dujos iš Azerbaidžano, o ne iš Rusijos, ir tiek. Turbūt, kitaip nebūtų pelninga, kaip ir Matijošaičiui parduoti fabriką Kaliningrade. 

Jei moralės klausimai jūsų neveikia, tai gal kiek paveiks realpolitik: TS-LKD (neminint kitų partijų, o jų, deja, yra) remia Izraelį. Nejaugi partija nežino apie glaudžius Kinijos ir Izraelio ryšius valstybių saugumo, inovacijų, karybos, ekonomikos srityse? Kad kameras tiek Izraelio okupuotame Palestinos Vakarų krante, tiek ir Kinijos užimtame Rytų Turkestane gamina ta pati Kinijoje įkurta įmonė? Kad Izraelis, padlaižiaudamas Rusijai, uždraudė Estijai ir Ukrainai naudotis izraelietiškos įmonės gaminama Pegasus virusine įranga, kuria naudojasi tiek autoritarinės, tiek demokratinės valstybės, tame tarpe Vengrija, Lenkija bei Indija? Džiugu, kad JAV šią įrangą uždraudė.

Negi niekas nieko bendro nemato tarp palestiniečių ir uigūrų? Tarp tiek Palestinoje, tiek Rytų Turkestane vykstančio genocido? Jei tai daro valstybė „socialistinė su kiniškomis charakteristikomis“ – blogai (ir išties blogai), o  jeigu neva demokratinė parlamentinė, tai – staiga gerai? 

Okupuota Palestina yra didžiausia pasaulyje karinių technologijų testavimo laboratorija, o Izraelis naudojamomis taktikomis dalinasi su JAV policija. ES tokį susitarimą suspendavo, bet vos prieš metus


Trečioji dalis – netrukus. 

1 thought on “Už jūsų ir mūsų laisvę – laisvę Palestinai (II)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *