fbpx

Lenkijos paštininkai protestuoja

Balandžio 8 d. įvyko Pašto darbuotojų demonstracija Varšuvoje. Tai buvo didžiausias nuo tranzicijos laikų vykęs darbuotojų protestas, organizuotas iš apačios į viršų pačių darbuotojų, be profsąjungų biurokratų. Tą dieną proteste dalyvavo keli tūkstančiai žmonių.

Poczta Polska S.A. (Lenkijos Paštas) yra viena didžiausių valstybinių įmonių Lenkijoje, turinti daugiau kaip 450 metų istoriją. Joje dirba beveik 80 tūkstančių darbuotojų 7500 skyrių, kurie teikia pašto, kurjerių ir finansines paslaugas, o taip pat dirba paskutiniu metu išaugusiose draudimo, pardavimo ir reklamos srityse. Jau daugelį metų Lenkijos Paštas susiduria su finansinėmis problemomis: iki 2010 m. nuostoliai siekdavo kelis šimtus milijonų zlotų per metus. Po 2010 m. ir po išsamaus bendrovės restruktūrizavimo įmonė tapo pelninga, tačiau tai labai atsiliepė pablogėjusiomis darbo sąlygoms ir paštininkų darbo krūvio didinimu. Tam tikru momentu kartėlis dėl šių pokyčių negalėjo būti toliau slopinamas, darbuotojai ir darbuotojos pradėjo organizuotis ir kurti didžiausią neformalų protesto judėjimą šalyje.

Laiškanešiai Lenkijos Pašte uždirba šiek tiek daugiau nei minimalų atlyginimą, kuris nuo 2017 m. yra 2000 zlotų prieš mokesčius. Naujai įdarbintas laiškanešys kas mėnesį uždirba nuo 2150 iki 2300 zlotų prieš mokesčius, priklausomai nuo miesto, kuriame jis ar ji dirba. Darbuotojai su ilgamete patirtimi gali tikėtis tik su „stažu“ susieto atlyginimo kėlimo, kuris yra 1% per metus (pavyzdžiui, atlyginimas pakils 5% per 5 metus).

8 metus darbo užmokestis Lenkijos Pašte buvo užšaldytas, dėl ko daug patyrusių darbuotojų paliko įmonę pagal „savanoriško išėjimo programą“. Ši programa buvo aktyviai skatinama paties Lenkijos Pašto po to, kai šis prarado sutartį dėl teisminių ir administracinių laiškų pristatymo privačiam operatoriui InPost ir taip nusprendė sumažinti darbuotojų skaičių bei „optimizuoti“ darbo sąnaudas (įskaitant viršvalandžius). Tuo pat metu pašto darbuotojams buvo padidintos aptarnavimo teritorijos ir įvestos naujos atsakomybės, pvz. komercinių ir bankinių produktų pardavimai. Iš papildomų pareigų darbuotojas turėjo gauti premiją. Paštininkų priemokų sistema tapo pririšta prie pardavimų ir paštininkams teko tapti pardavėjais. Pyktis pradėjo augti. Po 3 metų grįžo teisminė ir administracinė korespondencija, tačiau išnešiojamo pašto teritorijos nebuvo sumažintos iki ankstesnio dydžio. Vis mažėjant darbuotojų skaičiui, darbuotojai vis dažniau jautėsi išsekę ir pavargę. Pavyzdžiui, darbą, kurį anksčiau atlikdavo 20 žmonių, šiandien atlieka 16, tačiau be papildomo užmokesčio.

Atlyginimo kilimas nekompensavo atlyginimo praradimo. Žiniasklaidoje pašto vadovybė išplatino pranešimą, kuriame darbuotojų atlyginimai buvo įvardinti kaip iš tikrųjų padidėję, o tai buvo akivaizdi manipuliacija.

Paštininkai pradeda organizuotis

Viso to buvo per daug. Pašto darbuotojai nusprendė bandyti keisti situaciją ir pradėjo organizuotis. 2016 m. pradžioje buvo sukurtas „Facebook“ profilis „Listonosze Polska“, kuriame kiekvienas darbuotojas galėjo išreikšti savo balsą. Bendruomenė pradėjo augti, prasidėjo vietos darbuotojų grupių susitikimai. Tuo metu Čenstochovoje ir Poznanėje buvo suorganizuoti piketai, kuriuose darbuotojai reikalavo darbo užmokesčio padidinimo ir darbo krūvio sumažinimo. Kita demonstracija buvo suorganizuota Vroclave. Vasarį įvyko visos šalies pašto darbuotojų delegatų kongresas, kuriame buvo nuspręsta organizuoti nacionalinį protestą daugelyje miestų tą pačią dieną. Kongrese buvo apibrėžti tokie bendri reikalavimai:

– pagrindinio darbo užmokesčio padidinimas 1000-čiu zlotų iki mokesčių, atlyginimas darbuotojams ne mažesnis kaip 3200 zlotų;
– ligos atostogų rezervo atkūrimas;
– viršvalandžių atkūrimas;
– teritorijų reorganizavimas ir mažinimas;

2017 m kovo 16 d. 23-uose miestuose įvyko demonstracijos, kuriose vengta politinio susiskaldymo, bet oponuota oficialioms pašto darbuotojų profsąjungoms, kadangi šios jau ilgą laiką atstovavo įmonės, o ne darbuotojų interesus. Nors demonstracijos buvo teisėtos, įmonės valdžia, tyliai pritariant oficialioms profsąjungoms, pradėjo protestuojančių persekiojimą, gąsdindami įvairiomis pasekmėmis dėl dalyvavimo „nelegaliuose susirinkimuose“ ir teigdami, kad yra pasiruošę sėsti prie derybų stalo su oficialiomis profsąjungomis („Solidarność“ ir „Związek Zawodowy Pracowników Poczty“). Po demonstracijų, pašto vidaus interneto svetainėje valdyba padėkojo šioms profesinėms sąjungoms už taikos išsaugojimą neprisijungiant prie protestuojančių darbuotojų. Tai tik dar labiau sustiprino pašto darbuotojų įsitikinimą, kad oficialios, biurokratinės profesinės sąjungos nebeatstovauja dirbančiųjų interesų.

Protestas kovo 26 d.: "Pabaiga išnaudojimui ir samdomai vergovei!"

Vadovybės atsakas ir darbuotojų atleidimai

Taip pat nebuvo apsieita be represijų. Tą pačią dieną, iš karto po demonstracijos Katovicuose, buvo atleistas paštininkas Klaudiusz Wieczorek. Oficialiai dėl netinkamai vykdytų savo pareigų (atsisakymas platinti lankstinukus), tačiau neoficialiai dėl to, kad „Facebook“ tinkle šis rašė Poczta Polska kritikuojančius įrašus. Po savaitės paštininkas iš Varšuvos, Rafał Czerski, gavo pranešimą, kuriame darbdavys teigė jog „prarado pasitikėjimą“. Abu šie paštininkai kreipėsi į darbo teismą dėl grąžinimo į darbą ir kompensacijos už represijas, patirtas organizuojantis darbo vietoje.

Reakcija buvo staigi. Solidarumą su atleistais kolegomis parodė pašto darbuotojai iš visos Lenkijos. Į protestus įsitraukusi anarchosindikalistinė profsąjunga ZSP (Związek Syndykalistów Polski) pradėjo rinkti pinigus teisinei pagalbai ir kurti bendrą pagalbos fondą patyrusiems represijas, idant šie turėtų už ką išgyventi. Dėl didžiulio žmonių įsitraukimo pavyko sutelkti dideles lėšas advokatui ir tolesniam darbui. Prie reikalavimų buvo pridėtas dar vienas punktas: atkurti Klaudiuszo Wieczorkos ir Rafalo Czerskio darbo vietas.

Balandžio 8 d. įvyko Pašto darbuotojų demonstracija Varšuvoje. Tai buvo didžiausias nuo tranzicijos laikų vykęs darbuotojų protestas, organizuotas iš apačios į viršų pačių darbuotojų, be profsąjungų biurokratų. Tą dieną proteste dalyvavo keli tūkstančiai žmonių.

Paveiktas darbuotojų spaudimo, Lenkijos paštas atlyginimą pakėlė 150 zlotų (dėl šio pakėlimo atlyginimas išlieka tik šiek tiek aukštesnis už minimalų) ir atkūrė viršvalandžių priemoką (200 zlotų mėnesiui prieš mokesčius). Pašto darbuotojų reikalavimai vis dar nepasikeitė: bazinės algos padidinimas 1000 zlotų, o atlyginimas ne mažesnis kaip 3200 zlotų prieš mokesčius visiems darbuotojams. Protestuojantys paštininkai įsitikinę, kad tik dėl realaus darbo užmokesčio padidėjimo, o ne 150 zlotų trupinių, bus galimybė išlaikyti patyrusius darbuotojus ir pritraukti naujų. Priešingu atveju Lenkijos paštas pateks į visišką krizę.

Šiuo metu vyksta susitikimai skirtinguose miestuose ir organizuojamas nacionalinis skyrių delegatų kongresas, kuriame planuojama tolesnė veikla. Netrukus bus sukurta nebiurokratinė, sindikalistinė profsąjunga „Paštininko orumas“ (Godność Pocztowca), paremta tiesioginės demokratijos principais, kurioje pašto skyrių delegatai atstovaus darbuotojus tol, kol šie tenkins jų poreikius. Profąjunga turės pilną finansinį skaidrumą, aktyvins savo narius per periodiškus susitikimus ir be kompromisų kovos dėl pašto darbuotojų orumo.

Lenkijos pašto darbuotojai kviečia kitų šalių darbuotojus išreikšti solidarumą su protestuojančiais!

Daugiau informacijos apie Lenkijos pašto darbuotojų protestus lenkų kalba: fb Listonosze Polska