fbpx

Lenkijos studentai ir darbuotojai okupuoja universitetus: Nepriklausomo Universiteto Dienos

Birželio 5 d. Varšuvos universiteto studentai, akademikai ir darbuotojai užėmė rektoratą protestuodami prieš Lenkijos aukštojo mokslo reformą, kuria siekiama apriboti universitetų autonomiją ir juose įvesti įvairias kapitalistinės vadybos formas. Pasak jų, reforma turės ilgalaikių neigiamų pasėkmių Lenkijos universitetų ir mokslo tyrimų nepriklausomybei. Šiuo metu (birželio 15 d.) okupacijos tęsiasi šešiuose didžiuosiuose miestuose – Varšuvoje, Poznanėje, Krokuvoje, Katovicuose, Vroclave ir Gdanske. Mažesniuose miestuose, pvz. Balstogėje ir Opolėje, vyksta protestai. Pasak organizatorių, okupacijos, palaikomos dviejų didžiausių Lenkijos profsąjungų, tęsis bent iki antradienio. Varšuvos universiteto „okupantai“ išplatino šį pranešimą:

„Lenkijos akademijai atėjo lemtinga akimirka: Lenkijos Seimas artimiausiu metu svarstys švietimo reformos planus, vadinamąjį Aktą 2.0, inicijuotą Mokslo ir aukštojo išsilavinimo ministro Jarosławo Gowino. Minėtasis Aktas yra baigiamasis dešimtmetį trukusio teisinio proceso akordas, kurio pasėkmė bus Lenkijos aukštojo mokslo ir tyrimų institucijų išardymas.

Aktas 2.0 iš didžiosios dalies studentų ir akademikų atims galimybę dalyvauti sprendžiant universitetų likimą bei leis politikams lengviau kištis į tyrimo ir mokymo procesus. Universitetų autonomija bus apribota iki rektoriaus sprendimų, o politinių srovių ir valdančiųjų partijų poveikis universiteto gyvenimui bus sustiprintas įsteigiant naujas institucijas – universitetų valdybas. Daugiau nei pusė valdybų narių bus renkami iš už akademijos ribų. Lenkija jau matė panašius pokyčius 1968-aisiais, kai buvo panaikintas kolektyvinis visų universitetų statusas, o kartu su juo ir decentralizuotos, demokratinės savivaldos galimybė.

Didžioji dalis provincijoje įsikūrusių mokslo centrų bus prasčiau finansuojami ir turės mažiau galimybių pritraukti aukščiausios klasės akademikus. Dėl to bendrasis gėris, sukuriamas universitetų, taps prieinamu tik privilegijuotajam miestų elitui. Dėl Akto 2.0 dešimtys tūkstančių jaunuolių, kuriems nepasisekė gimti dideliuose miestuose arba turtingose šeimose, neturės kito pasirinkimo, kaip mokytis prastai finansuojamose profesinėse mokyklose.

Mes nenorime suskaldytos šalies, kurios akademija būtų mūšio laukas politikams, verslininkams ir saujelei įtakingų akademikų, o vienintelis būdas įgyti adekvatų išsilavinimą būtų emigracija. Todėl paskelbėme Nepriklausomo Universiteto Dienas – okupaciją, streiką ir protestą Varšuvos universitete, kuriame dauguma mūsų dirba ir/arba mokosi. Lenkijos Seimui ir Švietimo ministerijai pateikiame vienuolika reikalavimų, kuriuos galima išpildyti arba visai atmetant Aktą 2.0, arba priimant atitinkamas pataisas.

Norime, kad universitetas būtų mūsų bendrasis turtas, o tyrimų laisvė ir prieiga prie aukštos kokybės aukštojo išsilavinimo būtų garantuotos nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos. Prieštaraujame akademinei oligarchijai, kuri skatina politinių partijų manipuliaciją ir priklausomybę nuo tų, kurie šiuo metu sėdi valdžioje.

Reikalavimai:

1. Universitetų demokratizacija: daugiau skaidrumo renkant fakultetų ir kitų akademinių darinių narius, taip pat ir skaidresni rektorių bei prorektorių rinkimai.

2. Uždrausti universitetų valdyboms siūlyti savo kandidatus į rektorius bei nustatinėti universitetų strategijas.

3. Išlaikyti dabartinę katedrų struktūrą, tai garantuojant įstatymais.

4. Universitetai be politinio šališkumo: baigti mokslinių tyrimų autonomijos puolimą ir garantuoti tyrimų nepriklausomybę nuo politinės įtakos ir prielankumo skirstant stipendijas.

5. Garantuoti skaidrumą: užtikrinti atvirą prieigą prie viešos informacijos bei informacijos apie finansinius ir administracinius sprendimus.

6. Padidinti finansavimą mokslui ir aukštajam išsilavinimui iki 2% BVP.

7. Pagerinti gyvenimo sąlygas: daugiau prieinamų socialinių stipendijų visiems akademiniams lygmenims. Investuoti į infrastruktūrą, įskaitant bendrabučius ir būstus studentams, dėstytojams ir universitetų darbuotojams. Šie pokyčiai padėtų naikinti socialinius ir ekonominius barjerus bei pagerintų prieigą prie išsilavinimo ir mokslinės karjeros.

8. Sustiprinti darbo teisę, įvedant kolektyvines sutartis, numatančias teisę streikuoti reaguojant į Švietimo ministerijos ir rektorių kolegijos nutarimus.

9. Garantuoti teisę publikuotis lenkų kalba: reikalaujame tvirtos garantijos atlikti ir publikuoti mokslinius tyrimus humanitarinių ir socialinių mokslų srityje lenkų kalba.

10. Nebecentralizuoti aukštojo išsilavinimo sistemos, nes tai veda prie dar didesnės regioninių universitetų ir tyrimų centrų marginalizacijos.

11. Pakeisti 124 straipsnio 5 dalį: reikalaujame, kad darbo sutarčių nutraukimas darbdavio iniciatyva būtų galimas tik teismo sprendimu ir tik dėl tyčinių nusižengimų.

Akademiją laikome savo bendruoju turtu ir esame pasiruošę jį ginti tiek, kiek reikės. Pokyčiai akademijos veikloje yra neišvengiami ir labai reikalingi; vis dėlto jie neturėtų vesti prie visiško mokslo ir švietimo nunykimo – o planuojama reforma tik tai ir pasieks. Kovosime, kad Lenkijos universitetai būtų atviri ir prieinami, moksliniai tyrimai ir mokymas juose tęstųsi be trukdžių, o darbo sąlygos būtų adekvačios. Tai pasiekti galime tik veikdami kartu: sąlygos, kuriomis studijuojame ir atliekame tyrimus, yra mūsų bendras interesas.

AKADEMINIO PROTESTO KOMITETAS“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *