fbpx

Trumpa įžanga į darbuotojų teises paslaugų sektoriuje

Sukuriant iliuziją, kad darbdavys yra draugas, darbuotojui yra suvaržoma galimybė protestuoti, prieštarauti, kovoti, būti priešiškam ir reikalauti geresnių sąlygų. Šie „draugiški“ santykiai iš tikrųjų yra kontrolės, sekimo ir manipuliacijos santykiai.

„Padirbėjusi padavėja įsitikinau, kad jaunais žmonėmis naudojasi ir juos kvailina. Mano nuomone, darbas oficialiai puse etato, bet ariant kaip arkliui, yra elementarus išnaudojimas. Geriau jau eiti į viešbutį dirbti kambarine, kur esi įdarbinamas visu etatu ir gauni pastovų atlyginimą“.*

Viešasis maitinimo sektorius dažnai pasižymi gana sunkiais „nukrypimais“ nuo darbo kodekso arba kaip sako Mokesčių inspekcijos komunikacijos vadovas: „Viešojo maitinimo sektorius buvo ir kol kas vis dar išlieka vienas iš rizikingiausių sektorių, nes ten tikrai yra nemažai galimybių sukčiauti“. Kitaip tariant, tikrai ne viskas, kas taupoma darbdavių ir užrašoma į „juodąsias“ knygas, atitenka darbuotojams. Netgi atvirkščiai – kartais net padavėjų uždirbti arbatpinigiai taip pat nukeliauja į darbdavio vedamą šešėlinę sąskaitą.

Kitas faktorius, dėl kurio darbdavys dažnai gali „laisviau“ jaustis šiame sektoriuje, yra labai jauni darbuotojai. Viešajame maitinimo sektoriuje dažnai dirba darbuotojos nuo 20 iki 30 metų, studijų metu arba jau po studijų. Tai yra susiję su tuo, jog darbas yra menkai apmokamas. Darbdaviai linkę skųstis nepastoviu personalu, tačiau ne be priežasties yra įdarbinamas taip vadinamas jaunimas. Dažnai jauna studentė dar gyvena su tėvais arba bendrabutyje, arba dalinasi butu su kitais – taigi, pragyvenimo kaina yra greičiausiai padengiama ne tik atlyginimu iš darbo. Dalis jos turėtų kristi ant šeimos pečių. Tačiau jei šis „optimistiškas“ scenarijus negalimas, t.y., jei tėvai negali paremti finansiškai, tuomet jaunam žmogui tenka studijuoti ir dirbti vienu metu.

Skurdžios sąlygos, materialus nesaugumas, verčia žmogų priimti bet kokias darbo sąlygas. Viešajame maitinimo sektoriuje neapsiribojama vien tik mažai apmokamais darbais. Jame taip pat gausu kitų darbuotojų teisių pažeidimų. Jei niekada neskaitei darbo kodekso ir nesi su juo susidūręs, sudarėme trumpą darbuotojų teisių atmintinę, kuri gali praversti bet kuriam darbuotojui nebūtinai iš viešojo maitinimo sektoriaus.

Trumpa darbuotojų teisių atmintinė

 • Pirmiausiai – DARBO SUTARTIS (darbo sutarties pavyzdinę formą nustato vyriausybė, ne darbdavys), nepamiršk, kad turi būti dvi pasirašytos darbo sutarčių kopijos, iš kurių viena priklauso tau, joje turi būti nurodytos ne tik tavo pareigos, bet ir darbo užmokesčio dydis, mokėjimo tvarkos, taip pat bandomasis laikotarpis.
 • ATLEIDIMAS. Jei darbdavys pripažino, jog darbuotojas netinka pavestam darbui, jis iki išbandymo termino pabaigos gali atleisti darbuotoją iš darbo, apie tai raštu įspėjęs darbuotoją prieš tris dienas, ir nemokėti jam išeitinės kompensacijos.
 • Jei dabuotojui yra pasiūloma išeiti „savo noru“, darbuotojas turi teisę nesutikti arba derėtis su darbdaviu dėl išėjimo sąlygų.
 • Po bandomojo laikotarpio darbuotojas privalo būti įspėjamas dėl atleidimo ne mažiau nei prieš DU mėnesius.
 • Darbuotoją atleidus ne dėl jos kaltės, jai priklauso išeitinė išmoka, jei ji dirbo: iki 12 mėnesių – vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio; nuo 12 iki 36 mėnesių – 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; nuo 36 iki 60 mėnesių – 3 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio ir t. t. (DK 141str.)
 • Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną.
 • DĖMESIO! Darbo grafikai paskelbiami viešai įmonių ir jų padalinių informaciniuose stenduose ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki šių grafikų įsigaliojimo.
 • DARBO VALANDOS – Dirbant pilnu etatu, kai darbo valandų apskaita gali būti suvedama tik kartą per 4 mėnesius, priklauso dirbti ne daugiau nei 48 val per savaitę arba 12 val per dieną. Tai reiškia, kad visa kita turi būti užskaitoma kaip viršvalandžiai, už kuriuos mokama pusantro karto daugiau.
 • Šventinių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda! Už darbą švenčių dieną pagal grafiką mokamas ne mažesnis kaip dvigubas valandinis arba dieninis atlygis.
 • Nakties laikas yra kalendorinis laikas nuo dvidešimt antros valandos iki šeštos valandos. Naktiniu laikomas darbas, jeigu trys darbo valandos tenka nakčiai. Už naktinį darbą privaloma mokėti pusantro karto daugiau.
 • PERTRAUKOS. Ar žinojai, kad tau priklauso bent 30 min pertrauka po keturių valandų darbo, jei dirbama pilnu etatu, arba ne mažiau nei 7 val. per dieną.
 • Tarp pamainų privalo būti ne trumpesnė nei 11 val pertrauka.
 • Atostogos (28 kalendorinės dienos) priklauso darbuotojams išdirbusiems 6 mėnesius toje pačioje darbovietėje. Jei dėl darbo santykių pabaigos darbuotojai negali būti suteikiamos kasmetinės atostogos arba jei darbuotoja jų nepageidauja, jai išmokama piniginė kompensacija.
 • Darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu yra darbuotojo raštiškas prašymas, – kartą per mėnesį.
 • Visiems darbuotojams darbdavys turi įteikti atsiskaitymo lapelius.
 • Kai dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, kartu su jomis darbuotojui išmokami įstatymų nustatyto dydžio delspinigiai.
 • NEPAMIRŠKIT! Darbuotojų teisės pirmiausia grįstos darbuotojų susitelkimu ir solidarumu. Kuo darbuotojai bus vieningesni, tuo bus lengviau išsireikalauti savo teises ar sąlygų gerinimo iš viršininko. Jei nusprendėte organizuotis savo darbe ar jei buvote atleista(s) dėl to, kad pareikalavote savo tesių, kviečiame susisiekt su solidarumo tinklu.