fbpx
Būtinojo streiko plakatas, kovo 8-osios manifestui, trys moteriški, skirtingų odos spalvos veidai, stilizuotas megafonas, ant kurio tekstas

Kovo 8-osios Būtinojo streiko manifestas

Mes esame moterys, kurios atlieka esminį vaidmenį pasauliui atsigaunant nuo pandemijos. Nors mūsų darbas būtinas, mums tenka taikstytis su varganomis sąlygomis: mums moka per mažai ir mūsų darbą nuvertina; mes persidirbame arba liekame be darbo; esame priverstos gyventi perpildytose erdvėse ir vis atnaujinti leidimus gyventi. Kasdien patiriame vyrų smurtą namuose ir darbo vietose. Mums įgriso taikstytis su smurtu ir išnaudojimu – mes atsisakome tylėti! Susibūrėme į Vidurio, Rytų ir Vakarų Europos kovojančių moterų, migrantų ir darbuotojų tinklą – tarptautinį būtinųjų autonominių kovų susivienijimą (angl. Essential Autonomous Struggles Transnational). Kovo 8-ąją kviečiame visas ir visus kovojančius prieš kapitalistinį, patriarchalinį ir rasistinį smurtą prisijungti prie mūsų streiko!

Kovo 8-ąją streikuojame prieš mūsų gamybinio ir reprodukcinio darbo išnaudojimą. Atlikdamos būtinuosius darbus – slaugių, valytojų, mokytojų, maisto pardavėjų, logistikos ir sezoninių darbuotojų, apmokamų ir neapmokamų namų darbuotojų, vaikų, pagyvenusių ir sergančių asmenų prižiūrėtojų – mes palaikome visuomenės funkcionavimą. Užsidarius mokykloms ir darželiams ant mūsų pečių krenta dar didesnė vaikų priežiūros ir namų ruošos našta. Dauguma mūsų pandemijos metu praradome darbus, nes teko prižiūrėti vaikus ir namus. Nors mūsų darbas namie ir darbo vietose yra būtinas, jis vis dar nuvertinamas.

Kovo 8-ąją mes streikuojame prieš ūmėjantį patriarchalinį smurtą! Vyriausybės naudojasi pandemija kaip proga sustiprinti patriarchato gniaužtus: Lenkijoje toliau ribojama teisė į abortą; Turkijoje siūloma pasitraukti iš Stambulo konvencijos; Vengrijoje ribojamos translyčių asmenų teisės ir vykdoma anti-LGBTQ politika. Mums buvo sakoma „likite namie, būkite saugūs“, tačiau dauguma mūsų iš viso neturi namų. O daugumai kitų namai toli gražu nėra saugi vieta – juos tenka dalintis su smurtaujančiais partneriais ir kęsti karantino metu padažnėjusį smurtą. Esame atvirai puolamos: mus verčia prisiimti baudžiauninkių vaidmenį visuomenėje, užimti pavaldinės poziciją namuose ir taikstytis su išnaudojimu už jų ribų.

Kovo 8-ąją mes streikuojame prieš rasistinius ir išnaudotojiškus judėjimo režimus! Mums, priežiūros ir sezoniniams darbuotojams, migravusiems iš Rytų Europos, „leidžiama“ Vakarų šalyse atlikti būtinuosius darbus, tačiau turime patys prisiimti rizikas: mums nėra suteikiama apsauga ar socialinis draudimas. Mūsų darbas išlaiko (sveikatos) priežiūros sistemą Vakaruose, kol Rytuose sveikatos priežiūros sistemos griūna ant persidirbusių ir tinkama įranga neaprūpintų darbuotojų pečių. Migrantams ir pabėgėliams iš ES ir iš už jos ribų tenka gyventi perpildytuose bendrabučiuose, stovyklose ir dirbti nesaugiose aplinkose, be vietinėms populiacijoms prieinamos finansinės paramos. Į nelygiavertes dalis susiskaldžiusioje Europoje migrantams pandemija atsiliepia skaudžiausiai.

Mes nenorime būti vadinamos svarbiomis, jeigu ir toliau būsime išnaudojamos ir patirsime priespaudą! Įkvėptos ankstesnių ir tebesitęsiančių kovų, remiamės pasaulinio moterų streiko, Lenkijos moterų streiko ir Argentinos feministinių kovų už teisę į abortą patirtimis. Žavimės slaugių, daktarių, (vaikų) priežiūros, logistikos ir sezoninių darbuotojų protestais ir streikais Bulgarijoje, Gruzijoje, Austrijoje, Rumunijoje, Jungtinėje Karalystėje, Ispanijoje, Italijoje, Vokietijoje ir Prancūzijoje. Mokomės iš kovos prieš įstatymą, draudžiantį diskusijas apie socialinę lytį švietime Rumunijoje, iš tarptautinių migrantų mobilizacijų ir demonstracijų už juodaodžių gyvybes. Remdamosios kolektyvinėmis šių kovų patirtimis, mes kviečiame moteris, darbuotojus, migrantus ir LGBTQI+ žmonės prisijungti prie Būtinojo streiko kovo 8-ąją. Šiuo streiku siekiame pasipriešinti priespaudai ir užtikrinti mūsų dalyvavimą teisingesnės sistemos kūrime. Streikuodamos mes kovojame už šiuos reikalavimus:

Visokeriopos laisvės nuo patriarchalinio smurto! Smurtą prieš moteris matome ne kaip paskirus atvejus, o kaip būtiną elementą patriarchalinėje sistemoje, kuri siekia išlaikyti mus priespaudoje. Mes atsisakome prisiimti būtinojo darbo naštą, kuri mums buvo primesta pasitelkiant smurtą ir priekabiavimą. Mes priešinamės ultra-konservatyvių vyriausybių atakoms ir reikalaujame saugių, legalių, nemokamų abortų ir kontracepcijos visose šalyse. Mes reikalaujame, kad nedelsiant būtų nutraukti politiniai ir teisiniai puolimai prieš LGBTQI+ bendruomenes.

Reikalaujame geresnių atlyginimų! Mūsų feministinė kova apima ne tik atlyginimų nelygybę tarp lyčių, bet ir pačias kapitalistines sąlygas, kurios kuria ir palaiko atlyginimų hierarchijas tarp lyčių, etninių grupių, tautybių ir regionų. Turtingiesiems pasinaudojus pandemija kaip galimybe toliau kaupti turtą, mums tenka nepritekliaus našta. Mums gana! Reikalaujame ne tik lygiaverčių atlyginimų tarp lyčių, bet ir pakelti atlyginimus visiems darbuotojams! Mes reikalaujame tarptautinio turto perskirstymo! Atsiimkime tai, kas teisėtai mūsų!

Gerai finansuojamos ir įtraukios tarptautinės socialinės apsaugos! Atsisakome palaikyti pertvarkymo planus, kuriais bus tęsiamas dešimtmečius trukęs socialinės apsaugos karpymas moterų ir migrantų sąskaita. Norime suvienyti kovas už socialinę rūpybą, paramą ir apsaugą tarptautiniu mastu. Nors socialinės apsaugos sąlygos priklauso nuo šalies, jos visur yra pagrįstos seksistiniais ir rasistiniais darbo pasidalijimo ir algos skirtumais, kurie kuria hierarchinius santykius tarp skirtingų tautybių moterų. Norime šias hierarchijas paversti bendra kova prieš patriarchalines socialinės rūpybos sistemas tarptautiniu mastu! 

Visiems migrantams, pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams besąlygiškai suteikti leidimus gyventi Europoje! Smerkiame vyriausybių ir darbdavių šantažą migrantams primetant neįgyvendinamus ekonominius ir institucinius reikalavimus, kad galėtų gauti ir atnaujinti leidimus gyventi. Tai verčia migrantus, ypač kilusius ne iš ES, susitaikyti su nepriimtinomis darbo sąlygomis.

Saugaus ir kokybiško būsto visiems! Jau iki 2020-ųjų kovo gyvenome gilioje būsto krizėje. Pandemijos metu mūsų namai tapo dar labiau politizuoti be mūsų sutikimo ar tarpininkavimo! Reikalaujame adekvataus, neperpildyto, saugaus ir finansiškai prieinamo būsto visiems! Kviečiame nedelsiant saugiu būstu aprūpinti žmones, patiriančius smurtą artimoje aplinkoje! 

Šiuo streiku norime parodyti, kad mūsų kovos ir gyvenimai yra svarbūs! Taigi, turime sutelkti jėgas tarptautiniu mastu. Kovo 8-ąją norime atkreipti dėmesį į būtinojo darbo svarbą ir panaudoti tai kaip ginklą mūsų po-pandeminėms pertvarkos vizijoms įvesti.

Kviečiame visas ir visus streikuoti darbovietėse ir už jų ribų: organizuoti demonstracijas, maršus, susirinkimus, flešmobus, simbolines akcijas! Skatinkime profsąjungas remti moterų streiką! Atraskime būdus, kaip galime išryškinti mūsų skirtingas kovas ir jas suvienyti tarptautiniu mastu. 

<...>

Mūsų darbas yra esminis, mūsų gyvenimai yra svarbūs ir mūsų streikas yra būtinas!

Kviečiame visas ir visus, pritariančius šiam manifestui, jį pasirašyti, paskleisti arba išversti į savo kalbą, kad jis taptų prieinamesnis moterims, migrantams ir darbuotojams.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *