fbpx

Solidarumo su palestiniečiais laiškas iš Ukrainos

Mes – tyrėjai, menininkai, politiniai ir darbo teisių aktyvistai iš Ukrainos – reiškiame solidarumą su Palestinos žmonėmis, kurie 75-erius metus kenčia ir priešinasi Izraelio karinei okupacijai, atskirčiai, kolonijinių nausėdijų smurtui, etniniam valymui, žemės atiminėjimui bei apartheidui. Šį laišką rašome kaip žmonės žmonėms. Vyraujančiame diskurse Ukrainos ir Palestinos kovos dažnai visiškai atskiriamos. Šiuo laišku mes šią skirtį atmetame, ir steigiame savo solidarumą su visais, kurie gyvena priespaudoje ir kovoja už laisvę.

Esame aktyvistai, atsidavę laisvei, žmogaus teisėms, demokratijai, socialiniam teisingumui ir aiškiai suprantantys galios skirtumus, tad griežtai smerkiame bet kokius išpuolius prieš civilius. Nesvarbu, ar tai Hamas puolami izraeliečiai, ar palestiniečiai, puolami Izraelio okupacinės kariuomenės bei naujakurių ginkluotų grupuočių. Tyčinis taikymasis į civilius yra karo nusikaltimas. Tačiau tai nepateisina nei kolektyvinės bausmės taikymo, nei visų Gazos gyventojų sutapatinimo su Hamas, nei beatodairiško sąvokos „terorizmas“ vartojimo kalbant apie bet kokį palestiniečių pasipriešinimo judėjimą. Tai negali pateisinti ir besitęsiančios okupacijos. Atliepdami pakartotines Jungtinių tautų (JT) rezoliucijas mes suprantame, kad tvari taika negali būti įmanoma be teisingumo palestiniečių atžvilgiu įgyvendinimo.

Spalio 7 d. tapome Hamas smurto prieš civilius Izraelyje liudininkais. Nuo to laiko daug kas rėmėsi šiuo įvykiu, kad demonizuotų ir nužmogintų visą palestiniečių pasipriešinimo judėjimą. Hamas, reakcinga islamistinė organizacija, privalo būti suvokiama platesniame kontekste – Izraelis dešimtmečius vykė palestiniečių žemės atiminėjimo politiką, dar iki Hamas susikūrimo 9-ajame dešimtmetyje. 1948-ųjų Nakbos (liet. katastrofos) metu daugiau nei 700 000 palestiniečių buvo brutaliai išvaryti iš savo namų, o ištisi kaimai sudeginti ir išžudyti. Izraelio kolonijinė plėtra be paliovos tęsiasi nuo pat jo įkūrimo. Palestiniečiai buvo išstumti į tremtį, išskaidyti ir pajungti skirtingų režimų valdžiai. Kai kurie jų yra Izraelio piliečiai, šalyje kenčiantys nuo struktūrinės diskriminacijos ir rasizmo. Žmonės, gyvenantys okupuotame Vakarų Krante, jau dešimtmečius patiria Izraelio karinę kontrolę ir apartheidą. Gazos gyventojai kenčia nuo Izraelio 2006-aisiais primestos blokados, varžančios žmonių judėjimo ir prekybos laisvę, keliančios skurdą bei nepriteklių.

Laiško rašymo metu, nuo spalio 7-osios Gazoje jau žuvo 8500 žmonių. Moterys ir vaikai sudaro 62 proc. visų žuvusiųjų. Daugiau kaip 21 048 žmonių buvo sužeisti. Pastarosiomis dienomis Izraelis bombardavo mokyklas, gyvenamuosius rajonus, Graikijos stačiatikių bažnyčią ir kelias ligonines. Taip pat Izraelis nutraukė vandens, elektros, ir kuro tiekimą į Gazą. Intensyvus maisto ir vaistų stygius sukėlė visišką sveikatos apsaugos sistemos griūtį.

Dauguma Vakarų ir Izraelio žiniasklaidos pateisina šias mirtis kaip mažareikšmę ir neišvengiamą kovos prieš Hamas žalą. Žiniasklaida tyli, kai izraeliečiai naujakuriai puldinėja ir žudo palestiniečių civilius okupuotame Vakarų Krante. Vien šiemet, dar iki spalio 7-osios, ten žuvusių palestiniečių skaičius siekė 227. Nuo spalio 7-osios, Vakarų Krante buvo nužudyta 121 palestiniečių civilių. Tuo tarpu Izraelio kalėjimuose yra laikoma daugiau kaip 10 000 palestiniečių politinių kalinių. Tvari taika bei teisingumas yra įmanomi tik nutraukus besitęsiančią okupaciją. Palestiniečiai turi apsisprendimo ir priešinimosi Izraelio okupacijai teisę taip pat, kaip ukrainiečiai turi teisę priešintis Rusijos invazijai.

Mūsų solidarumas kyla iš pykčio dėl neteisybės ir gilaus skausmo – remdamiesi mūsų tėvynės patirtimi, mes suvokiame visa niokojančios okupacijos, civilinės infrastruktūros bombardavimo, ir humanitarinės blokados poveikį. Dalis Ukrainos yra okupuota nuo 2014 metų. Tarptautinė bendruomenė tuo metu nesugebėjo sustabdyti Rusijos agresijos, ignoruodama imperialistinį ir kolonijinį vykdomo smurto pobūdį, galiausiai pasiekusį savo kulminaciją 2022 vasario 24 dieną. Ukrainos civiliai yra puolami kasdien: savo namuose, ligoninėse, autobusų stotelėse, stoviniuodami eilėse prie duonos. Dėl Rusijos okupacijos tūkstančiai žmonių Ukrainoje neturi prieigos prie vandens, elektros ar šildymo. Kritiškai svarbios infrastruktūros naikinimas labiausiai kenkia pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms. Mariupolis mėnesių mėnesius kentė blokadą ir bombardavimą be jokio humanitarinio koridoriaus. Todėl mums itin skaudu stebėti Izraelio taikymąsi į Gazos civilinę infrastruktūrą, vykdomą humanitarinę blokadą ir teritorinę okupaciją. Vedini savo patirties skausmo, kviečiame ukrainiečius visame pasaulyje prabilti – palaikyti Palestinos žmones ir pasmerkti Izraelio vykdomą etninį valymą.

Mes atmetame Ukrainos valstybės pareigūnų reiškiamą besąlygišką Izraelio karinių veiksmų palaikymą. Ukrainos Užsienio reikalų ministerijos raginimai vengti civilių gyventojų žūčių yra pavėluoti ir nepakankami. Tokia šalies laikysena yra žingsnis atgal, nors Ukraina dešimtmečius rėmė palestiniečių teises ir smerkė Izraelio okupaciją (įskaitant balsavimus JT). Suprantame Ukrainos pragmatinį geopolitinį sprendimą sekti mūsų Vakarų sąjungininkais: nuo jų priklauso mūsų išlikimas. Tačiau parama Izraeliui ir palestiniečių apsisprendimo teisės ignoravimas prieštarauja pačios Ukrainos įsipareigojimams žmogaus teisėms bei kovai už mūsų žemę ir laisvę. Mes kaip ukrainiečiai turėtume solidarizuotis ne su engėjais, o su tais, kurie patiria priespaudą ir jai priešinasi.

Kai kurie politikai sulygina Ukrainai ir Izraeliui teikiamą karinę pagalbą – mes tam griežtai prieštaraujame. Ukraina nėra okupavusi svetimų teritorijų. Ji kovoja prieš Rusijos okupaciją, o jai teikiama pagalba tarnauja teisingiems tikslams bei tarptautinės teisės gynimui. Tuo tarpu Izraelis yra okupavęs ir aneksavęs Palestinos bei Sirijos teritorijas. Vakarų jam teikiama parama įtvirtina neteisybę bei žymi dvigubus standartus tarptautinės teisės taikyme.

Priešinamės naujai islamofobijos bangai. Štai Ilinojaus valstijoje JAV šešiametis Amerikos palestinietis buvo užpultas ir nužudytas. Prieštaraujame bet kokios Izraelio kritikos prilyginimui antisemitizmui. Taip pat atmetame nuomonę, kad viso pasaulio žydai yra atsakingi už Izraelio veiksmus. Smerkiame antisemitinį smurtą, kurio pavyzdys yra gaujos išpuolis Dagestano oro uoste Rusijoje. Prieštaraujame „karo prieš terorizmą“ retorikos prikėlimui, tokiu būdu siekiant pateisinti karo nusikaltimus bei tarptautinės teisės pažeidimus. Tokia praktika pamynė tarptautinį saugumą praeityje – ji buvo taikoma Rusijos karui Čečėnijoje bei Kinijos Uigūrų genocidui pateisinti. Dabar Izraelis remiasi šia retorika etniniam valymui įgyvendinti.

Mes reikalaujame:

>>> Įgyvendinti JT Generalinės asamblėjos paliaubų reikalaujančią rezoliuciją.

>>> Izraelio vadovus raginame nedelsiant sustabdyti išpuolius prieš civilius bei pradėti teikti humanitarinę pagalbą. Reikalaujame nedelsiant ir neterminuotam laikotarpiui nutraukti Gazos blokadą ir pradėti civilinės infrastruktūros atstatymą. Taip pat raginame Izraelio vyriausybę nutraukti okupaciją ir pripažinti perkeltų Palestinos žmonių teisę grįžti į savo namus.

>>> Ukrainos vyriausybę kviečiame pasmerkti valstybinį terorą bei humanitarinę blokadą, nukreiptą prieš Gazos civilius ir atnaujinti savo palaikymą palestiniečių apsisprendimo teisei. Taip pat reikalaujame pasmerkti tyčines atakas prieš palestiniečius Vakarų Krante.

>>> Tarptautinę žiniasklaidą prašome liautis kurti priešpriešą tarp palestiniečių ir ukrainiečių, tokiu būdu įtvirtinant kančios hierarchijas, rasistinę retoriką ir atakuojamų žmonių nužmoginimą.

Mes liudijome pasaulio solidarumą su Ukrainos žmonėmis. Kviečiame visus laikytis tokios pat pozicijos Palestinos žmonių atžvilgiu.

_______________________________________________________________________

Originalų laiško tekstą ir pasirašiusiųjų sąrašą galite rasti: https://commons.com.ua/en/ukrayinskij-list-solidarnosti/

Viršelio iliustracija – palestiniečių autorės Malak Mattar, 2020

1 thought on “Solidarumo su palestiniečiais laiškas iš Ukrainos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *